Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021


Härmed kallas medlemmarna i Malmö Segel Sällskap till Årsmöte

 

Datum: 25/3-2021

Tid: 19:00

Plats: Microsoft Teams eller Zoom – länk kommer finnas tillgänglig på MSS hemsida och Facebook den 18/3-2021

 

Dagordning

 

 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två protokolljusterare och en rösträknare.
 4. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. två revisorer för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta); samt
  4. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
 13. Övriga frågor som anmälts vid punkt 5.
 14. Årsmötet avslutas

 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Dokumenten publiceras på föreningens hemsida, under Medlem –> Årsmöte.

 

Styrelsen/Anläggningskommittén kommer även att presentera hur planerna ser ut med avseende på renovering av fastigheten

 

Enlig stadgarna skall motioner ha inkommit till styrelsen 4 veckor innan årsmötet. Vi kommer att godkänna motioner som finns tillhanda innan den 18/3. Formellt kommer frågan om det är ok att ställas på årsmötet.

 

Väl mött!

Styrelsen, Malmö Segel Sällskap

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  Budget 2021 Budget 2021 2021-03-25 DOCX 42 KB
  Kallelse_Årsmöte_MSS_HTA_2021 Kallelse_Årsmöte_MSS_HTA_2021 2021-03-04 DOCX 52 KB
  MSS_bokslut_2020_med_revisionsberattelse MSS_bokslut_2020_med_revisionsberattelse 2021-03-23 PDF 570 KB
  MSS_Verksamhetsberättelse_2020_Final MSS_Verksamhetsberättelse_2020_Final 2021-03-21 PDF 193 KB
  Proposition 1 - Medlemsavgifter Proposition 1 - Medlemsavgifter 2021-03-21 PDF 100 KB
  Proposition 2 - Jolleavgifter Proposition 2 - Jolleavgifter 2021-03-21 PDF 102 KB
  Årsbokslut 2020 Årsbokslut 2020 2021-03-21 PDF 88 KBÖnskar du bli medlem i MSS!

Ansök här!

MSS så Sailarena

 

Följ MSS på Facebook och Instagram

 

Stötta MSS via Gräsroten

 

 Stöd MSS genom att teckan din båtförsäkring hos Svenska Sjö!

584ed0d6a26ef211badd39152f9e98a3.SFF_SvenskaSjo_250x360px.gif

 

 

 

 

Postadress:
Malmö Segel Sällskap - Segling
Bryggövägen 1
21612 Limhamn

Besöksadress:
Bryggövägen 1
21612 Limhamn

Kontakt:
Tel: +4640154448
E-post: kansli@malmosegelsal...

Se all info