Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019


Härmed kallas medlemmarna i Malmö Segel Sällskap till Årsmöte

 • Datum: 28/3-2019
 • Tid: 19:00
 • Plats: Malmö Segel Sällskap, Bryggövägen 1, Limhamn

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två protokolljusterare och en rösträknare.
 4. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. två revisorer för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta); samt
  4. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
 13. Övriga frågor som anmälts vid punkt 5
 14. Årsmötet avslutas 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Dessa dokumenten publiceras här nedan.

Enlig stadgarna skall motioner ha inkommit till styrelsen 4 veckor innan årsmötet.

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  Information från valberedning Information från valberedning 2019-03-05 PDF 86 KB
  MSS - Årsbokslut för räkenskapsåret 20171101 - 20181231 MSS - Årsbokslut för räkenskapsåret 20171101 - 20181231 2019-03-20 PDF 2 MB
  MSS Budget 2019, Total och per kostnadsställe (2019-03-10) MSS Budget 2019, Total och per kostnadsställe (2019-03-10) 2019-03-21 PDF 59 KB
  MSS_Stadgar_ANTAGNA_2018 MSS_Stadgar_ANTAGNA_2018 2019-03-05 PDF 635 KB
  Propositioner 2019 Propositioner 2019 2019-03-21 PDF 158 KB
  Verksamhetsberättelse 2018 Verksamhetsberättelse 2018 2019-03-21 PDF 248 KB
  Årsmöteskallelse_MSS_2019 Årsmöteskallelse_MSS_2019 2019-03-05 PDF 86 KBÖnskar du bli medlem i MSS!

Ansök här!

MSS så Sailarena

 

Följ MSS på Facebook och Instagram

 

Stötta MSS via Gräsroten

 

 Stöd MSS genom att teckan din båtförsäkring hos Svenska Sjö!

 

 

 ssf

 

 

 

 

Postadress:
Malmö Segel Sällskap - Segling
Bryggövägen 1
21612 Limhamn

Besöksadress:
Bryggövägen 1
21612 Limhamn

Kontakt:
Tel: +4640154448
E-post: This is a mailto link

Se all info